Guru

 • Nama: Masrifah Eni Rahmawati, SS, M.Pdi

  Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 06/11/1978

  Alamat: Kerisan, Banyurejo, Tempel, Sleman


 • Nama: Intarni Kunlistiyani, S. Pd.

  Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 30/04/1979

  Alamat: Lojajar, Margorejo, Tempel, Sleman


 • Nama: Asih Purwanti, S. Pd.

  Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 19/11/1977

  Alamat: Pandean VII Sidoluhur, Godean, Sleman


 • Nama: Dwi Wahyuni, S. Pd.

  Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 28/09/1976

  Alamat: Ngemplak, Donoharjo, Ngaglik, Sleman


 • Nama: Mudrikah, M.Pd.I

  Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 04/02/1972

  Alamat: Gangsiran, Ganyurejo, Tempel


 • Nama: Murina Rusmanti, S. Pd.

  Tempat, Tanggal Lahir: Magelang, 20/10/1980

  Alamat: Onggomertan, Maguwoharjo, Depok


MAN 5 SLEMAN

Jl. Magelang Km.17 Ngosit, Margorejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55552
man.tempeloke@gmail.com
+62 - 274 - 4362895